Que Femos

Que Femos, la agenda de fiestas, ocio, cultura y deporte para disfrutar del Occidente de Asturias.

El Portalín sds

Concurso 39 Noite Celta 2023

Concurso 39 Noite Celta 2023
Diana Alba F.

Publicado por Diana Alba F. el 13 de noviembre de 2022

  • del 13 de noviembre de 2022
  • al 15 de diciembre de 2022
  • El Franco
Gran Vía sds

-NOTA DE PRENSA-

El Asociación Cultural Alameda, con sede nel Franco (co. El Franco), convoca dende hoi mesmo y hasta el próximo 15 de decembre de 2022 a participar a tod@s @s interesaos /adas nel Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da 39 Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 26 d’agosto de 2023.
 
Neste concurso poden participar todas as personas interesadas que quiran fer chegar el sou diseño ou dibuxo al Asociación Cultural Alameda, col fin de poder ser usaos por esta asociación nos sous productos conmemorativos da 39 Noite Celta de Porcía, ou como ésta determine.
 
•  A temática dos diseños ou dibuxos presentaos ha ser “39 Noite Celta de Porcía”. Os diseños ou dibuxos que se presenten nun van poder tar xa usaos pa outra cousa ou con outro fin qu’este concurso.
 
• Os diseños gráficos ou dibuxos poderán mandarse por correo ellectrónico á dirección noiteceltaporcia@gmail.com ou á seguinte dirección postal, tendo  qu’aparecer, neste caso, el nome y apellidos da persona que participa, D.N.I., teléfono y correo ellectrónico:
 
A.C. Alameda
El Armayor, s/n
33746 – El Franco (co. El Franco)
 
• Quen se presente al concurso nun ten qu’usar más de 3 colores nel sou diseño.
 
• El ganador ou ganadora ha escoyerse durante el mes de decembre de 2022. Namás saberse quén é, ha comunicárseye personalmente dende el A.C. Alameda. Despós ha darse axeitada publicidá al nome y condición de quen ganóu.
 
• Os qu’escoyan al ganador ou ganadora han a ser nembros del A.C. Alameda y os espertos en diseño gráfico qu’el organización determine. Estas personas nun van atender recursos nin protestas sobre a súa decisión.
 
• El diseño ou dibuxo ganador vei quedar á disposición del organización d’este Concurso pa os usos qu’esta determine. El diseño ou dibuxo ganador vei poder ter algús cambios si fai falta fellos por especificacióis técnicas al hora del sou uso.
 
• Quen gane este concurso llevará consigo dúas camisetas conmemorativas da 39 Noite Celta de Porcía y úa caxa de sidra. Entregaráseye el día da Noite Celta de Porcía de 2023, ás 11:00 da noite nel Campo del Alameda (El Franco).
 
• Participar neste concurso lleva consigo aceptar estas bases.
 
Más información: noiteceltaporcia@gmail.com
A.C. ALAMEDA – El Franco (Asturias).

Envía tu comentario

Hotel Florez Estrada Somiedo sds
Goshin sds
Portalin cortesia sds